ტელეფონი
სამუშაო საათები
ორ - პრ 9:00 - 18:00
შბ-კვ 10:00 - 15:00

N2/ N3

N2/N3 კატეგორია მიეკუთვნება ტვირთის გადასაზიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალება რომლის სრული მასა 3.5 ტ ზე  მეტი ნებადართული მაქსიმალური მასის მქონე, ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალება).
ინსპექტირების პერიოდულობა.
N2/N3 ერთი წლის შემდეგ გამოშვების თარიღიდან  და შემდეგ ყოვე წელიწადში

up