ტელეფონი
სამუშაო საათები
ორ - პრ 9:00 - 18:00
შბ 9:00 - 15:00

✔️ ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებისას მოწმდება:


1 ავტოსატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია
2 სამუხრუჭე აღჭურვილობა
3 საჭით მართვის სისტემა
4 ხილვადობა
5 ფარები, შუქამრეკლი და ელექტრომოწყობილობა
6 ღერძები, თვლები, საბურავები და დაკიდება
7 გამონაბოლქვი
8 სავალი ნაწილები
9 საბურავები
10 სხვა მოწყობილობები
up